16 Ekim 2016 Pazar

Musul nerededir, önemi nedir?

Irak'ın en büyük şehirlerinden olan Musul, Dicle Nehri kıyısında yer alıyor. (Musul'un Arapçası: موصل, Kürtçesi: Mûsil), Musul'da Araplar, Türkler ve Kürtler yaşıyor. Savunmaya uygun coğrafî konumuyla, verimli topraklara sahip olan şehir, antik çağdan sonra Hıristiyanlığın önemli bir merkezi haline gelmiştir. Halife Ömer zamanında İslâm idaresine girmiş, Emeviler ve Abbasiler döneminde de önemini korumuştur. Osmanlı İmpartorluğu tarafından idaresindeki Musul, 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 637 tarihinde Müslümanların eline geçen Musul, uzun yıllar Osmanlı idaresinde kaldı. Mondros Mütarekesinden sonra İngilizler tarafından işgal edildilen Musul, mütarekeden sonra işgal edildiği için Misak-ı Milli sınırları içerisinde yer alıyordu. İngiltere zengin petrol kaynaklarına olan yakınlığı sebebiyle Musul'u Türklere vermek istemiyordu. Musul Meselesi, Lozan'da çözümlenemedi. Musul, Lozan Antlaşması'ndan sonra Türkiye ile İngiltere arasında uzun süre anlaşmazlık konusu olduktan sonra 1926'da çözümlendi ve Musul, Irak sınırları içinde kaldı.

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlarınız editör onayından sonra gösterilecektir.