7 Kasım 2010 Pazar

Bora Uzer'den 'Back In The Dayz'

Bo­ra Uzer, çıkış al­bümü olan B1’in, yeni kli­b­i­ni Back in The Days’e çek­ti.

İşte o klip...

Yönet­men­liği­ni Harun Roon Işık’ın yap­tığı klip, 3 Eylül 2010 günü Nike’ın Plat­form pro­je­si kap­samın­da düzen­le­nen par­tinin yapıldığı Hal­iç Cami­altı Ter­sanesinde çek­il­di. Mekanın güzel­liğin­den çok etk­ile­nen Bo­ra Uzer ve Harun Roon Işık, kli­bi aynı gün çek­m­eye karar ver­di ve çek­ti. Bo­ra Uzer’in yakın arkadaşı ve birçok pro­jede be­raber çalıştığı İl­han Erşahin’in de rol aldığı klip, al­bümün ilk İn­gilizce sö­zlü şarkı kli­bi ol­ma özel­liği­ni de taşıy­or. / MySpace.com
0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlarınız editör onayından sonra gösterilecektir.